Tác Giả Phương Tưởng

Chiến Thần Bất Bại
Tàn [Truyện Ngắn]
Thế Giới Tu Chân
Ngũ Hành Thiên
Long Thành
Tạp Đồ
Tu Chân Thế Giới
Sư Sĩ Truyền Thuyết

Đọc Truyện